Vilka miljöfaktorer finns det?

Pekoteks unika system för återvinning av blästermedel som grundar sig på luftflöde är miljövänligt på flera plan.

Här listar vi några faktorer där Pekoteks blästerhallar har tydliga miljöfördelar!

Låga driftskostnader ger miljövinster
En kammare med kombinerad förmåga att hantera all processens moment utan förflyttning gör att delar kan målas och torkas snabbt med betydande besparingar som följd. 

Färre slitdelar ger minskat underhålls behov och därmed miljövinster
Underhållskostnaderna för Pekoteks Non-waste återvinningssystem är mycket låga. Det luftdrivna systemet har betydligt färre slitdelar än traditionella skrapgolv. Kostnader för service, underhåll och reservdelar är därför mycket kostnadseffektiva.

Lösningen ger också en bättre arbetsmiljö
Återvinning av material, tillsatser och partiklar sker med en dimensionerad fläkt. Fläkten är placerad i ren lokal och luft vilket förbättrar arbetsmiljön. Självklart ska de som arbetar inne i blästerhallen ha skyddutrustning och andningsstöd.

Flexibiliteten och mobiliteten optimerar resursutnyttjandet
Containerbyggda blästerrum, med målning och tork kan levereras som färdiga, transportabla enheter. En hel produktionslinje monteras efter kapacitetsbehov. 

pekotek_logo

Har du en fråga om Pekoteks produkter och lösningar

Har du en fråga som inte är besvarad, skicka in den här så återkommer vi.

Kan vi hjälpa dig?