Vad är korrosionsmålning?

Korrosion är den fysikalisk-kemiska reaktionen av metall när metallen reagerar med sin omgivning. Som ett resultat av korrosion bildas rost. När vi pratar om korrosionsmålning betyder det att skapa en skyddande beläggning för att förhindra att rost bildas på stål eller järn.

Korrosionsmålning är effektivt

Att måla en metallyta är den överlägset bästa korrosionsförebyggande metoden. En tät, intakt och tillräckligt tjock färgfilm förhindrar att joner kommer in i metallytan och minskar därmed bildandet av lokala par. Korrosion kan förhindras genom att använda korrosionsskyddande färg som innehåller korrosionspigment och genom att måla en tillräckligt stor katodiskt skyddande färgfilm på ytan av stål eller järn.

När vi pratar om korrosionsmålning betyder det att skapa en skyddande beläggning för att förhindra att rost bildas på stål eller järn.

Planera och välj rätt teknisk lösning

Målningen av metallbasen kallas korrosionsmålning och dess syfte är att skydda metallbasen från de frätande effekterna av miljön. De vanligaste alternativen för korrosionsmålning är sprutmålning och pulvermålning. Sprutmålning används mer för tunga arbetsstycken, medan pulvermålning är populärt t.ex. för plåtprodukter.

Vid planering av korrosionsmålning är det viktigt att ta hänsyn till komponentens struktur, funktion och livslängd, miljö- och speciella påfrestningar på strukturen, konstruktionens design och utformning, ytrengöring och förbehandling, färger, målningsplats, tid och förhållanden, kontroll av målningsarbetet och underhållsmålningsmöjligheter.

Pekoteks anläggning för sprutmålning ger ett starkt korrosionsskydd

Pekoteks processutrustning för sprutmålning, eller våtmålning som man också säger, är utrustad med gas-/luftfuktighetsövervakning och effektiv värmeåtervinning och förbrukar lite energi. Läs mer om Pekoteks lösningar för sprutmålning här.

Utrustningen är pålitlig och kräver lite underhåll. Alla fläktar är utrustade med en frekvensomvandlare, så vakuumbalansen och luftvolymerna i kamrarna kan justeras automatiskt med hänsyn till optimal energiförbrukning och förhållanden. Automatisk gasövervakning garanterar rena och säkra arbetsförhållanden och justerar frånluften efter det faktiska behovet, vilket möjliggör effektiv luftcirkulation.

pekotek_logo

Har du en fråga om Pekoteks produkter och lösningar

Har du en fråga som inte är besvarad, skicka in den här så återkommer vi.

Kan vi hjälpa dig?