Vad är det som gör Pekoteks lösning med luftdriven materialåtervinning så smart?

Pekotek är ett företag som ständigt söker nya lösningar för att utveckla sina produkter och lösningar. När det kommer till återvinning av blästermaterial i större blästerhallar har man tagit fram en ny och modern teknik som man också har patent på.

I den här artikeln listar vi några av fördelarna du får med Pekoteks lösning NON-WASTE.

Hur fungerar luftdriven materialåtervinning i blästerhallar

Det enkla svaret är att man i stället för mekanisk transportering av blästermaterial som kräver omfattande underhåll driver anläggningen med luft som återvinner materialet.

Hur lösningen fungerar i detalj förklarar vi mer i denna artikel:
Hur fungerar luftcirkulationen och materialåtervinningen i Pekoteks blästerhallar?

Vilka är fördelarna med Pekoteks lösning NON-WASTE?

Med begreppet NON-WASTE gör vi ett åtagande att sätta miljö och hållbarhet högt på agendan, och som så ofta är det inte en belastning som fördyrar utan i stället ger det också ekonomiska fördelar.

Åtta fördelar med NON-WASTE systemet jämfört traditionella lösningar:

  • Låga driftskostnader på grund av färre rörliga delar, vi går från 5 till 2 delar som behöver underhållas.
  • Våra påsfilter klarar som ett genomsnitt ca 5 år (medan ett traditionellt patronfilter behöver bytas årligen.)
  • Underhållskostnaderna för vårt system är markant mycket lägre under livscykeln jämfört med ett skrapgolv.
  • Bättre arbetsmiljö och högre visibilitet
  • Luften ”rengör” hela tiden under processen.
  • Möjligt att ha olika typer av blästermedel, tex Stålsand, aluminium, glaspärlor
  • Möjligt att blästra i samma kammare, därför att uppsamlingsgolvet töms efter varje avslutad blästercykel
  • Konkurrenskraftigt inköpspris i nivå med traditionella lösningar.

Slutsats om Pekoteks system för materialåtervinning i blästerhallar

Vår slutsats är att det finns tydliga fördelar med lösningen från Pekotek. Ta en kontakt så berättar vi mer om hur Pekoteks moderna lösning fungerar.

pekotek_logo

Har du en fråga om Pekoteks produkter och lösningar

Har du en fråga som inte är besvarad, skicka in den här så återkommer vi.

Kan vi hjälpa dig?