Referens - SSAB, ytbehandling av stora stålkonstruktioner

Pekotek har levererat tre stora ytbehandlingslinjer

Pekotek har levererat ytbehandlingslinjer med målerihallar till olika anläggningar som SSAB driver.

Linjerna har levererats till Ruukki Construction och Rautaruukki i Finland, Polen och Rumänien. På bilden en målerihall efter några års användning.

Målet var pålitlighet, driftssäkerhet och energieffektivitet

Pekotek har levererat tre stora ytbehandlingslinjer för ytbehandling av stora stålkonstruktioner. Linjerna har ett modernt lästringssystem samt energieffektiva målningskammare och torktumlare. Pekoteks ytbehandlingslösningar betonas pålitligheten och energieffektiviteten i stora ytbehandlingsanläggningar, där stilleståndstiden måste minimeras.

Linjerna levererades så tidigt som 2007 och 2008 men är fortfarande moderna och uppfyller de stränga stränga kraven för energieffektivitet och kvalitet.

pekotek_logo

Pekotek har över 400 enheter för ytbehandling i drift och har över 25 års erfarenhet av pålitlig och effektiv produktion med hög användarupplevelse.

SSAB-Svenskt-Stål-AB-Logo
SSAB är ett globalt stålföretag med en ledande position inom höghållfasta stål och relaterade tjänster. SSABs vision är en starkare, lättare och mer hållbar värld.

Problemet

Vi blev tillfrågade om tre i princip likadana kompletta målningslinjer med stora kammare för stålkonstruktion i Polen, Rumänien och Finland.

Rent tekniskt efterfrågades:

 • Målningslinjer med en längd på cirka ​​150m.
 • Fem sekventiella funktioner i separata utrymmen på produktionslinjen för blästring, grundmålning, torkning och slutmålning med tillhörande torkning.
 • Lösningen i Finland skulle också inkludera robotblästring.
 • Möjlighet till separat ventilation för samtliga fem moment och boxar.
 • Det efterfrågades system för övervakning och rapportfunktioner.

Lösningen

Projektet för SSAB (Ruukki) var ett av de största projekten vi åtagit oss. Även om det fanns tydliga likheter i det som efterfrågades valde vi att designa alla linjer skräddarsydda för varje plats och dessutom gjordes anpassningar för att möta lokala krav och lagstiftning.

Leveransen omfattade:

 • Blästringsfasen cirkulerar luften till 90%.
  De två målningssekvenserna målar och torkar med 100% cirkulerande luft. (Frånluftsevakuering kör enbart när lösningsmedel förgasades i luften.)
 • Ventilationen styrs automatiskt av ett styrsystem vilket är standard i Pekoteks leveranser.
 • Systemet är utrustat med Pekoteks automatiska rapportsystem som ger data på nuvarande och tidigare luftkvalitet samt prognos på slutligt utfall.
 • Pekotek levererade alla tre linjerna på avtalad tid genom att man tillfälligt ökat antalet anställda till det tredubbla.

Några företag som kör lösningar från Pekotek

Alucrom-logo

Göteborg

Mobil blästringslösning till Midroc Alucrom AB 2019. 

ABB-logo

Finland & Estland

Sex ytbehandlingslinjer till ABB under 2006 och 2020.

SSAB-Svenskt-Stål-AB-Logga

SSAB

Tre linjer för ytbehandling av stålkonstruktioner.

John-Deere-Logo

Joensuu, Finland

Målningsanläggning till fabrik för skogsmaskiner.

Ponsse-logo

Vieremä, Finland

Automatisk anläggning för spårmålning och blästring.

Kunskapsbank

Svar på frågor om Pekoteks innovativa teknik och lösningar

Richard Steen AB har 50 års erfarenhet av Ytbehandling

Blästring & Målning i blodet!

Richard Steen Svenska AB registrerades 1972 som ett dotterbolag till Richard Steen & Sønn AS i Oslo. Verksamheten startade med slungrensmaskiner och kompletta blästermålningslinjer. Företaget drivs idag som ett familjeföretag av Anna-Carin och Mats Englund.

Sedan 2022 har vi agentur i Sverige för Pekoteks blästerrum och sprutmålningshallar.

Mats-Englund-1
richard-steen-logotyp

Över 50 års erfarenhet av arbeten med blästermaskiner, sprutmålning, slungrensmaskiner, stans- och klippsystem, borrar och sågar.

Mats Englund
+46 703-296222
mats@richardsteen.se

Kan vi hjälpa dig?