Pulvermålning – Hur funkar det, är den miljövänlig?

Pekotek levererar moderna linjer för pulvermålning med ett tydligt miljöfokus.

Vad är pulvermålning?

Pulvermålninglinjer kan konstrueras med antingen kemisk och / eller mekanisk förbehandling t.ex. i form av slungblästring.

Själva pulverfärgen är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg, som levereras genom ett avdunstande lösningsmedel, appliceras pulverbeläggningen typiskt elektrostatiskt och härdas sedan av värme eller ultraviolett ljus. Pulvret kan vara en termoplast eller en härdbar polymer.

Pulvermålning kräver antingen en ugn eller infraröd uppvärmning för att härda pulvret vilket skapar en hård yta som är hårdare än traditionell färg.

Hur är det med miljöaspekten?

Det finns flera miljömässiga fördelar med pulverlackering jämfört andra alternativ.
Den största fördelen med pulverlackering är låg miljöpåverkan då man inte använder lösningsmedel. Vid pulverlackering används ingen flytande lösningsmedel, vilket minskar utsläppen av skadliga ämnen i luften. Detta är en betydande fördel jämfört med konventionell våtlackering som använder flytande färger och lösningsmedel som kan innehålla farliga ämnen såsom VOC (flyktiga organiska föreningar).

Andra miljöfördelar är t.ex.
Minimalt avfall: Vid pulverlackering används pulverfärg som appliceras elektrostatiskt på ytan, det blir inte spill eller överskott, allt tas till vara. Dessutom genererar pulverlackering inte farligt avfall som måste hanteras på särskilda sätt.

Energisnål process: Pulverlackering innebär vanligtvis att föremålen förbehandlas genom att värmas upp. Dock kan moderna tekniker använda lågtemperaturprocesser, vilket minskar energiförbrukningen jämfört med traditionella våtlackmetoder.

Långvarig hållbarhet: Pulverlackering ger en slitstark och motståndskraftig yta som är mer hållbar än många andra ytbehandlingsmetoder. Detta innebär att lackerade föremål har en längre livslängd och behöver inte målas om lika ofta, vilket minskar resursförbrukningen och avfallsmängden över tid.

Sammanfattningsvis kan det sägas att pulverlackering är en relativt miljövänlig metod för ytbehandling jämfört de alternativ som finns.

Pulvermålning från Pekotek

Vi på Richard Steen erbjuder lösningar för pulvermålning från Pekotek. Läs mer här om deras moduler, lösningar och helautomatiska produktionslinjer för pulvermålning.

pekotek_logo

Har du en fråga om Pekoteks produkter och lösningar

Har du en fråga som inte är besvarad, skicka in den här så återkommer vi.

Kan vi hjälpa dig?