Några tekniska förutsättningar för Blästerhallar från Pekotek

I den här artikeln har vi samlat några vanliga frågor ur ett installations och konstruktionsperspektiv.

Underhållskostnaderna för Pekoteks Non-waste återvinningssystem är mycket låga. Det luftdrivna systemet har betydligt färre slitdelar än traditionella skrapgolv. Kostnader för service, underhåll och reservdelar är därför mycket kostnadseffektiva.

Vad är max belastning på golvet?
Golvkonstruktionen dimensioneras för lämplig belastning med 3-5tn per hjul, även upp till 10tn per hjul är normalt. Större laster kan överföras med räls eller med fasta körfält mellan gallret.

Vad är typisk storlek på kammaren?
Variabel dimension är möjlig och antal och storlek på behållarna kan väljas. Även delade gallergolv kan utformas, minsta har varit av typen en 6m sjöcontainer och största 75m*25m hittills.

Hur mycket tryckluft kräver en blästringslösning utan avfall?
Det icke-avfallsblästringssystemet behöver tryckluft endast för blästringstanken och lite för filterrengöringsimpulserna. Tryckluftsbehovet beror på storleken av det använda munstycket. Gritöverföring och återvinning sker med egen fläkt och luftflöde.

Är det möjligt att dela tillverkning och installation?
Ja det är möjligt. Projektet kan delas upp så det passar kundens önskemål. Ett möjligt upplägg är att kunden tillverkar kammarkonstruktion, golvkonstruktioner och anpassad mekanisk installation.

pekotek_logo

Har du en fråga om Pekoteks produkter och lösningar

Har du en fråga som inte är besvarad, skicka in den här så återkommer vi.

Kan vi hjälpa dig?