Hur fungerar luftcirkulationen och materialåtervinningen i Pekoteks blästerhallar?

Det korta svaret är att luft sugs in genom golvets sugrännor. På det viset transporteras det använda blästermedelet och återanvänds i blästerprocessen.

I den här artikeln förklarar vi i detalj vårt koncept och vad det är som gör det så unikt.

Visualisering av Pekoteks patenterade lösning

Luft sugs in genom golvets sugrännor (2). Samtidigt transporterar luftflödet det använda blästermedel som ackumuleras i sugrännorna till klassificeraren (14), varifrån det användbara materialet återvänder till blåstanken (19). Dammig luft fortsätter till filtret (13).Filtret har en automatisk tryckluftspulsrengöring som lösgör avfallet på botten av filtret (16). Fläkten (15) blåser antingen ren luft ut från lokalerna (8) (sommartid) eller så returneras luften (6) 80 % tillbaka till kammaren (vintertid).

Flöde Pekotek

Se en animering som förklarar hur det funkar

Non-Waste mediaåtervinningsystemet gör det möjligt att använda flera blästermedel t.ex. sten/sand, glaskulor, granulat, aluminiumoxid osv i samma kammare.

Principen med luftdriven materialåtervinningen

I nedan bild ses hur det röda luckan är i öppet läget vilket gör att blästermedel kan återvinnas och föras tillbaka till blästringsprocessen. 

Det är enkelt att se att lösningen har en lång livslängd då belastningen på de rörliga delarna är mycket låg.

Pekotek - Rännsystem med lucka för återvinning av blästermedel

Vad är fördelarna med luftdriven materialåtervinning?

Blästerhallar med luftcirkulerande återvinningssystem ger

  • Färre rörliga delar med enbart en fläkt som driver återvinningen.
  • Istället för skrapgaller ett golvrännesystem som bara öppnar och stänger.
  • Enklare och högre precision vid byte av blästermedel.
  • Flexibel placering, snabb installation.
  • Med färre slitdelar minskar underhållskostnaderna.

Non-waste luftassisterat mediaåtervinningssystem är en mycket tillförlitlig och enkel lösning. Pekoteks patenterade återvinnings- och rengöringssystem är enkelt och därför energieffektivt och pålitligt.

pekotek_logo

Har du en fråga om Pekoteks produkter och lösningar

Har du en fråga som inte är besvarad, skicka in den här så återkommer vi.

Kan vi hjälpa dig?