Voortman V807 – Arbeta säkert utan att förlora i produktivitet

mar 27, 2024

Med en Voortman V807 robot för skärning av stålprofiler kan du ladda och lossa material från respektive station utan att produktionen störs. Det ger en god arbetsmiljö och hög säkerhet för personalen samtidigt som produktiviteten bibehålls.

Säkerhet utan att tumma på produktiviteten

In- och utmatningssektionerna är utrustade med dubbla ljusridåer. Detta gör det möjligt för operatören att säkert aktivera den första ljusridån utan att stoppa produktionen vid maskinerna eller rullbanorna. Ljusridån närmast rullbanan aktiveras endast om den första ljusridån är aktiverad. Profiltransporten stannar och stannar kvar när båda ljusridåerna aktiveras i en zon. I ett system med flera zoner kommer andra zoner att fortsätta att bearbeta och transportera material, vilket minskar stilleståndstiden till ett minimum.

Ta en kontakt så berättar vi mer om Voortmans lösningar. Vi har jobbat med Voortmans produktsortiment i över 20 år!

Säkerhet Voortman

Nyhetsarkiv

Voortman – Mot nya ambitiösa mål 2024

Bland de ambitiösa mål Voortman Steel Machinery sätter för 2024 märks engagemang för innovation, kvalitet och kundservice. En del i detta är lansering av flera nya produkter, tjänster och mjukvarulösningar. Ambitiösa mål för 2024 Under det senaste året har vi växt och...

Annons i ytforum för Pekoteks blästringslösningar

Visst har du sett vår annons i ytforum 8 2023! Vi lyfter Pekoteks lösningar för blästring med vass teknik, hög hållbarhet och svårslagen kostnadseffektivitet. Pekotek har över 400 enheter för ytbehandling i drift och har över 25 års erfarenhet av pålitlig och effektiv...

Pekotek – Modernisering av blästerkammare för ANDRITZ

Pekotek genomförde moderniseringen av blästerkammaren, vilket ökade produktionskapaciteten vid ANDRITZ Savonlinna Works till dagens produktionskrav. Det utmanande projektet slutfördes enligt tidsschemat. Pekotek Oy utformade och genomförde en omfattande modernisering...

Pekotek levererar ytbehandlingssystem som fördubblar NTcabs produktion

I takt med att NTcabs produktion växte var det naturligt att bygga nya produktionsanläggningar och söka mer funktionella ytbehandlingslösningar. Valet föll på Pekotek som leverantör. Bakgrund till projektet NTcab från Nivala är, liksom Pekotek, ett industriföretag som...

Kan vi hjälpa dig?