Alla kan fräsa med en Voortman borr- och fräsmaskin

feb 8, 2023

Nu kan du skapa en fräskontur med en knapptryckning, utan specialiserad kunskap eller programmering. Voortmans VACAM-programvara har ett enkelt gränssnitt där du lägger in det som ska utföras varefter programvaran gör resten!

Fräsning har aldrig varit så enkelt och underlättar i tider av arbetskraftsbrist

Bristen på svetsare och det traditionella sättet att lösa uppgifter är flaskhalsar för många företag. Detta samtidigt som det är brist på kvalificerade, operatörer, svetsare och verktygsmakare.

Här erbjuds lösningen att enkelt utföra fler uppgifter på profiler så att balkar och detaljer passar bättre mot varandra och möjliggöra användning av bultade anslutningar, till exempel med klämvinklar som kräver mindre manuell svetsning. Dessa demonterbara anslutning minskar svetstimmarna samtidigt som möjligheten till ändringar och flexibilitet ökar.

Voortman sätter standarden med helautomatisk fräsning på sina profilborrnings- och fräsmaskiner.

Alla kan fräsa snabbt och exakt

Fräsningsprocesser anses ofta vara komplexa. Voortman gör dock processen mycket tillgänglig. Fräsvägar beräknas automatiskt av VACAM-programvaran, utan (process)kunskap eller programmering. Alla operatörer kan skapa konturer med bara en knapptryckning.

Läs mer här:
Hur vi kan hjälpa dig med kvalificerade lösningar för borrning och fräsning.
Och på Voortmans sajt här.

Nyhetsarkiv

Voortman V807 – Arbeta säkert utan att förlora i produktivitet

Med en Voortman V807 robot för skärning av stålprofiler kan du ladda och lossa material från respektive station utan att produktionen störs. Det ger en god arbetsmiljö och hög säkerhet för personalen samtidigt som produktiviteten bibehålls. Säkerhet utan att tumma på...

Voortman – Mot nya ambitiösa mål 2024

Bland de ambitiösa mål Voortman Steel Machinery sätter för 2024 märks engagemang för innovation, kvalitet och kundservice. En del i detta är lansering av flera nya produkter, tjänster och mjukvarulösningar. Ambitiösa mål för 2024 Under det senaste året har vi växt och...

Annons i ytforum för Pekoteks blästringslösningar

Visst har du sett vår annons i ytforum 8 2023! Vi lyfter Pekoteks lösningar för blästring med vass teknik, hög hållbarhet och svårslagen kostnadseffektivitet. Pekotek har över 400 enheter för ytbehandling i drift och har över 25 års erfarenhet av pålitlig och effektiv...

Pekotek – Modernisering av blästerkammare för ANDRITZ

Pekotek genomförde moderniseringen av blästerkammaren, vilket ökade produktionskapaciteten vid ANDRITZ Savonlinna Works till dagens produktionskrav. Det utmanande projektet slutfördes enligt tidsschemat. Pekotek Oy utformade och genomförde en omfattande modernisering...

Pekotek levererar ytbehandlingssystem som fördubblar NTcabs produktion

I takt med att NTcabs produktion växte var det naturligt att bygga nya produktionsanläggningar och söka mer funktionella ytbehandlingslösningar. Valet föll på Pekotek som leverantör. Bakgrund till projektet NTcab från Nivala är, liksom Pekotek, ett industriföretag som...

Kan vi hjälpa dig?