Du vet väl att Pekotek har lanserat en ny lösning för mobila blästringsrum!

dec 22, 2022

På PaintExpo 2022 i Karlsruhe Tyskland lanserade Pekotek sitt nya MOBL 2-in-1 blästringsrum.

Detta är containerbyggda blästerrum, där målning och tork kan levereras som färdiga, transportabla enheter. En hel produktionslinje monteras efter kapacitetsbehov. De minsta enheterna implementeras i en sjöcontainer och de större i stålramade prefabricerade containrar. Här är nyckelfaktorer att med hög flexibilitet kunna erbjuda lackerings och blästringsläsningar för ytbehandling av plåtdetaljer. När kapaciteten är tillräcklig kan hela målningsprocessen från blästring till torkning utföras i ett och samma utrymme.

Maria Smura Marketing Manager at Pekotek Oy beskriver stämningen på mässan; ”Diskussionerna på mässan var riktigt givande, liksom intresset för både vårt patenterade blästringssystem och vår mobila MOBL-kammare. Kommentarer som ”Jag har aldrig sett något liknande” på en så stor mässa är mycket positivt och bådar gott för denna mobila blästringslösning.”

Läs mer om våra mobila lösningar för blästring!

Nyhetsarkiv

Voortman V807 – Arbeta säkert utan att förlora i produktivitet

Med en Voortman V807 robot för skärning av stålprofiler kan du ladda och lossa material från respektive station utan att produktionen störs. Det ger en god arbetsmiljö och hög säkerhet för personalen samtidigt som produktiviteten bibehålls. Säkerhet utan att tumma på...

Voortman – Mot nya ambitiösa mål 2024

Bland de ambitiösa mål Voortman Steel Machinery sätter för 2024 märks engagemang för innovation, kvalitet och kundservice. En del i detta är lansering av flera nya produkter, tjänster och mjukvarulösningar. Ambitiösa mål för 2024 Under det senaste året har vi växt och...

Annons i ytforum för Pekoteks blästringslösningar

Visst har du sett vår annons i ytforum 8 2023! Vi lyfter Pekoteks lösningar för blästring med vass teknik, hög hållbarhet och svårslagen kostnadseffektivitet. Pekotek har över 400 enheter för ytbehandling i drift och har över 25 års erfarenhet av pålitlig och effektiv...

Pekotek – Modernisering av blästerkammare för ANDRITZ

Pekotek genomförde moderniseringen av blästerkammaren, vilket ökade produktionskapaciteten vid ANDRITZ Savonlinna Works till dagens produktionskrav. Det utmanande projektet slutfördes enligt tidsschemat. Pekotek Oy utformade och genomförde en omfattande modernisering...

Pekotek levererar ytbehandlingssystem som fördubblar NTcabs produktion

I takt med att NTcabs produktion växte var det naturligt att bygga nya produktionsanläggningar och söka mer funktionella ytbehandlingslösningar. Valet föll på Pekotek som leverantör. Bakgrund till projektet NTcab från Nivala är, liksom Pekotek, ett industriföretag som...

Kan vi hjälpa dig?